Κουιρίνος

Κουιρίνος
(Quirinus). Ρωμαϊκή θεότητα η οποία, μαζί με τον Δία και τον Άρη, αποτελεί την αρχαιότερη τριάδα της ρωμαϊκής δημόσιας λατρείας. Ιδιαίτερος ιερέας του ήταν ο Κουιρινάλιος, ένας από τους τρεις μεγαλύτερους Φλαμίνιους. Μερικοί συγγραφείς θεωρούν τον Κ. ως τον ειρηνικό Άρη, τον θεό των ειρηνικών πολιτικών θεσμών, σε αντίθεση με τον ρωμαϊκό Άρη (Mars), τον θεό της πολεμικής δράσης. Με βάση αυτή την αντίθεση, προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τον Mars ως θεό της τάξης των πολεμιστών και τον Κ. ως θεό της τάξης των γεωργών σε μια τριμερή διαίρεση της κοινωνίας –η τρίτη τάξη, του Δία, αποτελείται από τους ιερείς– η οποία ήταν, υποτίθεται, τυπική των ινδοευρωπαϊκών λαών. Αν ληφθούν υπόψη η ρωμαϊκή παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Κ. ήταν ο θεοποιημένος Ρωμύλος, και εκείνες οι μορφές λατρείας που παρουσιάζουν τον Κ. σε σχέση με τη γεωργία –ιδιαίτερα με το καβούρδισμα του σιταριού που συνοδευόταν από μια δημόσια γιορτή προς τιμήν του Κ., τα Κουιρινάλια ή Κυρινάλια στις 17 Φεβρουαρίου– είναι δυνατόν να αναγνωριστεί στο πρόσωπο του Κ. η πρωταρχική μυθική μορφή ενός χαρακτηριστικού πνευματικού ήρωα των γεωργικών λαών. O Κουιρίνος, μία από τις σημαντικότερες θεότητες της αρχαίας Ρώμης, όπως εικονίζεται σε νόμισμα του Γάιου Μέμμιου (περ. 60 π.Χ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Σάλιοι — Ρωμαίοι ιερείς, που ανήκαν σε ενιαία οργάνωση ή αδελφότητα, την οποία αποτελούσαν δυο δωδεκαμελείς ομάδες που λέγονταν σάλιοι παλατίνοι και σάλιοι κολλίνοι. Οι ιερείς αυτοί υπηρετούσαν την τριάδα Ζευς, Άρης και Κουϊρίνος. Φορούσαν πολεμική στολή… …   Dictionary of Greek

  • νομισματολογία — Η λέξη νόμισμα παράγεται από τη λέξη νόμος και σημαίνει το νόμιμο, δηλαδή το νόμιμο μέτρο των αξιών. Τα πρώτα νομίσματα κόπηκαν κατά τα μέσα του 7ου αι. π.Χ. στη Μικρά Ασία, στο βασίλειο της Λυδίας ή στις ελληνικές πόλεις της Ιωνίας. Ο ακριβής… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”